Proofreading-diensten

 • Spelling
 • Grammatica
 • Leestekens
 • Typografie
 • Zinsbouw
 • Stilistische uniformiteit
 • Juiste vertaling
traduction site web

Uw schriftelijke communicatie is heilig! Ze zorgt voor een coherente en professionele uitstraling van uw activiteit. Vermijd dat de kwaliteit van uw vertalingen wordt aangetast door vertaalfouten of typefouten.

Proofreading-, correctie- en revisiediensten

Zijn er binnen uw bedrijf personen die in staat zijn om delen van uw website of andere documenten te vertalen? Een groot voordeel! Maar is er een professional die de proofreading, correctie en revisie van uw vertalingen op zich neemt?

Veel managers denken dat medewerkers die regelmatig een vreemde taal spreken, ook in staat zijn om een tekst in deze taal te vertalen. Dat is echter niet het geval, en het resultaat kan erg schadelijk zijn indien de vertaling niet door een native speaker wordt gecontroleerd.

Als professionele vertalers wijzen we graag op het verschil tussen het spreken en het schrijven van een vreemde taal. Onthoud steeds dat uw schriftelijke communicatie eigenlijk de uiting is van uw activiteit en van uw professionaliteit. Vertaaldiensten vertrekken steeds vanuit een samenwerking tussen een vertaler en proofreader.

De uitstraling van uw bedrijf, waar u zolang aan hebt getimmerd, wilt u natuurlijk graag vereeuwigd zien. Doe daarom een beroep op professionals om te controleren of de vertalingen van uw documenten perfect zijn.

Bij Mea Lingua heeft u de keuze uit drie aparte diensten voor het nalezen van teksten:

 

Correcties

Bij een correctie wordt uw intern geproduceerde en anderstalige tekst nagelezen door een linguïst die dezelfde moedertaal heeft als het na te lezen document.

Hij of zij focust enkel op de taalkundige juistheid en controleert, corrigeert en wijzigt:

 • de spelling
 • de grammatica
 • de interpunctie
 • de typografie (aanhalingstekens, afkappingstekens, streepjes, alinea’s, …)
 • woordsplitsingen

De brontekst wordt niet geraadpleegd, aangezien de corrector niet de juistheid van de vertaling zelf moet controleren, maar wel de taalkundige juistheid van de tekst.

Proofreading-diensten

Bij proofreading worden de intern opgestelde of vertaalde documenten nagelezen door een linguïst die de taal van de doeltekst als moedertaal heeft.

Hij of zij kijkt enerzijds of de tekst taalkundig juist is en controleert anderzijds ook de kwaliteit van de stijl. Zware zinnen met vreemde woordkeuzes worden herwerkt zodat uw doelpubliek een vlotte, coherente en aangename inhoud te lezen krijgt.

Eventuele contradicties, incoherenties of moeilijk verstaanbare delen worden door de proeflezer gemeld maar niet gecorrigeerd indien deze de brontekst niet te zien krijgt. Bovendien focust de proofreader zich enkel op het nalezen van uw documenten en vervangt hij of zij niet het werk van de vertaler.

 

Revisiediensten*

Bij een revisie kijken we uw volledige vertaling na.

De linguïst leest eerst de eindtekst na (cfr. ‘proofreading’), zodat hij of zij niet beïnvloed wordt door de brontekst. Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt tussen de brontekst en de vertaling. Hij of zij garandeert de juistheid, pertinentie en coherentie van de vertaalde informatie. Daarnaast wordt de terminologie gecontroleerd en wordt de stijl eventueel bijgeschaafd. Uiteraard is moedertaal van de revisor dezelfde als de doeltaal.

*Revisiediensten zijn van toepassing wanneer onze linguïsten in paar werken (vertaler-proeflezer).

Onze diensten vormen een kwaliteitsboost voor uw schriftelijke communicatie.

 

Met een juiste en nauwkeurige vertaling dankzij onze correctie-, proofreading- of revisiediensten houdt u uw geloofwaardigheid in stand en garandeert u een professionele uitstraling bij uw leveranciers en partners. Met een tikfout of een ernstige vertaalfout in uw juridische, technische of commerciële documenten riskeert u daarentegen uw onderneming of uw imago te beschadigen.

 

De belangrijkste vertaaldiensten  van Mea Lingua

VERTALINGEN VAN WEBSITES MET SEO

VERTALINGEN VAN COMMERCIËLE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TECHNISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN JURIDISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TOERISTISCHE BROCHURES

PROOFREADING

TOLKDIENSTEN

VRAAG UW GRATIS OFFERTE AAN

Vraag een offerte voor een proofreading