Sophie Martin, bedrijfsleider van Mea Lingua

Sophie martin

Professionele opleiding

Vreemde talen zijn altijd Sophies grote passie geweest, logisch dus dat ze in 2005 besloot om in Brussel een studie als vertaler aan te vatten. Na met succes haar bachelor-diploma te hebben behaald aan het ISTI (Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes), zet ze haar studies voort en behaalt ze een Master in vertaling en internationale relaties. Haar werktalen zijn het Engels en Italiaans, met Frans als moedertaal. Tijdens haar studie aan de hogeschool volgt ze gedurende zes maanden een stage in Italië als vertaler in een vertaalbureau. Dankzij deze opleiding kon ze haar vaardigheden als vertaler perfectioneren en beschikte ze over een volledige bagage om haar carrière te starten.

 

Mapp monde noire et argentée dans une agence de traduction

Beëdigd vertaler Engels, Italiaans en Frans

Na haar studie behaalt ze ook het Certificat d’Université en formation juridique (universitair getuigschrift in juridische opleiding) voor beëdigde vertalers en tolken. Een extra troef naar prospects en toekomstige klanten, en de ideale kans voor Sophie Martin om het officiële statuut van beëdigd vertaler Engels en Frans te krijgen voor de Belgische rechtbanken en het Italiaans Consulaat in Charleroi.

Vertalingen van aktes voor particulieren

Dankzij haar statuut als beëdigd vertaler houdt Sophie zich dagelijks bezig met vertalingen van uiteenlopende documenten in het Frans, Engels en Italiaans. Het gaat bijvoorbeeld om aktes van overheidsinstellingen, notariële aktes, juridische documenten (bijvoorbeeld voor parketten) en universitaire documenten (voor studenten die hun studies in het buitenland willen voortzetten).

Enkele voorbeelden van documenten van overheidsinstellingen:

 • Geboorteaktes
 • Huwelijksaktes
 • Vonnissen
 • Gezinssamenstellingen
 • Aktes van prenatale erkenning
 • Overlijdensaktes
 • Enz.

Voorbeelden van notariële aktes:

 • Huwelijkscontracten
 • Statuten van ondernemingen
 • Aankoopaktes
 • Verkoopcompromissen

Voorbeelden van documenten van parketten, rechtbanken en advocaten:

 • Vonnissen
 • Proces-verbalen
 • Klachten
 • Advocatendossiers
 • Onderzoeken
 • Mandaten

Voorbeelden van school- en universiteitsdocumenten:

 • Transcripties
 • Definitieve of voorlopige diploma’s
 • Rapporten
 • Opleidingscertificaten

De oprichting van haar vertaalbureau Mea Lingua

Na haar stage in Italië keert Sophie Martin terug naar België met een duidelijk doel: haar eigen vertaalbureau oprichten. In 2012 waagt ze de stap vanuit haar streven om de Belgische bedrijven succes te helpen boeken in het buitenland. En zo zet Sophie haar eerste stappen als ondernemer en opent ze het vertaal- en tolkbureau Mea Lingua in België, meer bepaald in Dinant. Met de oprichting van haar eigen bedrijf wil ze haar expertise ten dienste stellen om bedrijven te begeleiden in hun communicatie en internationale expansie.

 

Professioneel netwerk

Als oprichter van Mea Lingua vertegenwoordigt Sophie Martin haar agentschap ook binnen verschillende professionele netwerken, zoals de BKVT (Belgische Kamer van Vertalers en Tolken), het BNI en de CCI Luik-Verviers-Namen (Waalse kamer van handel in industrie). Deze lidmaatschappen onderstrepen haar professionele karakter en helpen haar de naamsbekendheid van haar agentschap te vergroten. Daarnaast dragen deze professionele organisaties ook bij aan het vertrouwen van de klanten in haar vertaaldiensten.

Photo de sophie martin

Haar werkfilosofie

Als ‘baas’ heb je heel wat verantwoordelijkheden. Sommige bedrijfsleiders krijgen hierdoor autoritaire trekjes of stellen zich plots zeer koel op tegenover anderen. Sophie echter streeft naar management vanuit een positieve instelling. Respect voor mensen vormt haar hoofdbekommernis. Dankzij haar vertrouwensrelatie met haar vertalers kunnen deze laatsten professioneel werk afleveren, zodat haar klanten in elke vreemde taal op hoogstaande vertalingen kunnen rekenen.

Tien jaar ervaring en een grote kennis van de markt 

Sinds 2012 werkt Sophie Martin als bedrijfsleider én als vertaler. Een ideale combinatie waardoor ze in de loop der jaren een groot begrip heeft opgebouwd voor de bekommernissen van klanten én van vertalers. De klant verwacht natuurlijk een professionele dienstverlening binnen de meestal vaste en relatief korte deadlines en binnen gecontroleerde budgetten, terwijl de vertaler moet kunnen omgaan met de druk en de werklast én een hoogstaande vertaling moet afleveren. Dankzij dit bewustzijn en het begrip voor ieders realiteit slaagt ze erin het werk voor haar vertalers in goede banen te leiden en op positieve en constructieve wijze met elke partij te communiceren, mét oog voor de details. 

Expérience de sophie martin dans le domaine de traduction

Menselijke vertalingen

Bij Mea Lingua verzorgen we enkel en alleen menselijke vertalingen, uitgevoerd door echte mensen en niet door machines. Te lage tarieven voor haar medewerkers, te hoge tarieven voor haar klanten, automatische vertaalsoftware: al deze zaken uit den boze. We hechten veel waarde aan de ethische werkcodes. Deze garanderen het welzijn van de medewerkers en zorgen ervoor dat de klanten op een hoogstaande vertaling of tolkopdracht kunnen rekenen.

De belangrijkste taaldiensten van Mea Lingua

VERTALINGEN VAN WEBSITES MET SEO

VERTALINGEN VAN COMMERCIËLE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TECHNISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN JURIDISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TOERISTISCHE BROCHURES

PROOFREADING

TOLKDIENSTEN

VRAAG UW GRATIS OFFERTE AAN

Informatie aanvragen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We maken graag kennis met u en beantwoorden al u vragen, gratis en in alle rust.