Mea Lingua - Support en Affaires Etrangères - Traduction

Interprètes et traducteurs Mea Lingua

Tolkdiensten

In de zakenwereld leidt een taalbarrière vaak tot onbegrip, tijdverlies en een mislukt resultaat. Dit valt te vermijden indien u zich laat bijstaan door een verbindingstolk of een consecutieve tolk. Zij vormen een onmisbare schakel tijdens uw meetings, videoconferenties, beurzen en zakenreizen. Onze tolken weten zich in minstens twee talen uit te drukken en worden geselecteerd in functie van de bedrijfscultuur en van de lokale gebruiken van de markt in kwestie. Mea Lingua biedt zowel in België als in het buitenland tolkdiensten.

Een tolk is onmisbaar voor uw business

1

Verbindingstolken

Een verbindingstolk kan enkel worden ingeschakeld voor gesprekken met maximum vier gesprekspartners.

Bijvoorbeeld tijdens meetings, individuele gesprekken, beurzen, zakenreizen enz. kan zo’n dienst opportuun zijn.

De tolk zorgt voor een regelmatige, quasi simultane vertaling van de boodschap van de spreker. Met andere woorden: hij of zij verbindt de gesprekspartners.

2

Consecutief tolken

Bij een groter aantal gesprekspartners kunt u kiezen voor consecutief tolken. De tolk zit naast de spreker. Wanneer deze laatste het woord heeft, zal de tolk aandachtig luisteren en nota’s nemen. De spreker zal af en toe stoppen met spreken zodat de tolk zijn of haar boodschap kan vertalen. Bijvoorbeeld tijdens meetings, collectieve gesprekken, workshops, werkgroepen, opleidingen kan zo’n dienst opportuun zijn.

3

Tolkdiensten via videoconferentie of per telefoon

Nooit eerder werd er zoveel gecommuniceerd als in deze digitale tijden. Vandaag zien we zelfs dat fysieke meetings vaak worden vervangen door videoconferentie, met als gevolg dat er voor deze online meeting meer tolkdiensten op afstand gebeuren.

Tolkdiensten via videoconferentie kennen natuurlijk niet alleen minder installatieproblemen, maar zijn ook stukken goedkoper én zorgen ervoor dat de betrokken personen minder tijd verliezen aan verplaatsing. Aangezien ook de tolken zelf zich minder hoeven te verplaatsen, zijn ze vaker beschikbaar.

4

Simultaan tolken

Simultaan tolken is iets complexer dan consecutief of verbindingstolken, aangezien de tolk de woorden van de spreker moet vertalen aan de snelheid waaraan deze laatste spreekt. Simultaan tolken is een zeer intensieve taak en vereist een extreem hoge concentratie. Het wordt vaak gebruikt tijdens grote congressen of bijeenkomsten, zoals in de Verenigde Naties. De tolk biedt een simultane vertaling van de woorden van de spreker en zorgt er met een microfoon voor dat de toehoorder de boodschap in zijn of haar hoofdtelefoon te horen krijgt. Simultane tolkdiensten vereisen hooggekwalificeerde tolken, en in sommige gevallen ook specifieke apparatuur indien deze niet aanwezig is op de conferentieplaats.

Onze tolken zijn uw zakenpartners

In de mate van het mogelijke proberen we u steeds door dezelfde tolk te laten vergezellen (zakenreizen, bedrijfsbezoeken, beurzen enz.). Door regelmatig samen te werken, leert hij of zij u kennen, uw verwachtingen begrijpen en deze in acht nemen. Bovendien kent hij of zij uw onderneming en uw producten en groeit hij/zij na verloop van enkele missies uit tot een echte gesprekspartner en een ideale metgezel.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Contacteer ons