Juridische vertalingen

 • Notariële aktes
 • Aanbestedingen
 • Conformiteitsattesten
 • Privacyverklaringen
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Contracten
 • Dagvaardingen
 • Transportdocumenten
 • Persoonlijke overheidsdocumenten
 • Aandeelhoudersakkoorden
 • Statuten van ondernemingen
 • Vonnissen
traduction site web

Juridische documenten bieden de nodige bescherming en moeten dus correct, nauwkeurig en conform zijn.

Vertaling van juridische documenten en contracten

Heeft u partners, klanten en leveranciers in het buitenland? Werkt u met import en export, doet u aan internationale handel of is uw webshop wereldwijd actief? Uw contracten, algemene verkoopvoorwaarden en alle andere wettelijk bindende documenten zijn belangrijk voor uw onderneming. Om uw documenten met grote nauwkeurigheid en met respect voor een complexe terminologie te vertalen in een vreemde taal, moet u een beroep doen op een ervaren juridisch vertaler, of in sommige gevallen zelfs op een beëdigde vertaler.

Traduction juridique

Juridische vertalingen, een vak apart

Voor de vertaling van juridische vertalingen is het zeer belangrijk dat u een beroep doet op een professional. Vertaler word je niet zomaar, laat staan juridisch of beëdigd vertaler. Voor juridische termen en rechtsprincipes bestaat er niet altijd een eenduidige vertaling in een ander land en bijgevolg in een andere taal

Daarom moet een juridisch vertaler perfect op de hoogte zijn van de rechtsprincipes in het land van de doeltaal en van de brontaal.

Het gevaar bij juridische vertalingen is dat fouten grote gevolgen kunnen hebben. Ze moeten dus steeds vertaald worden met respect voor het zakenrecht of voor andere wettelijke domeinen.

Vertaling van contractuele documenten voor export

De juridische vertalers van Mea Lingua hebben veel ervaring en zijn gespecialiseerd in de rechtsprincipes. Deze ervaring wenden we aan om u te ondersteunen en om alle teksten te vertalen die bij export komen kijken.

Dankzij onze ligging in België weten we maar al te goed dat export een noodzakelijk onderdeel is van de groei van uw onderneming. Internationale handel zit ingebakken in het DNA van Belgische ondernemingen.

Een hele uitdaging, waarbij het belangrijk is dat contractuele documenten in lijn liggen met de rechtspraak van het land waar uw handelspartner actief is. Ze moeten dus perfect vertaald worden in de gewenste taal, zodat ze voldoen aan de wettelijke verwachtingen van de landen in kwestie.

Eenmaal de onderhandelingen met uw klant afgerond, komt het ‘administratieve’ luik: het opstellen plus juridisch vertalen van specifieke documenten. De wettelijke eisen op gebied van vertalingen verschillen per land en per product. Officiële documenten zijn van zeer groot belang en moeten uiteraard zeer nauwkeurig worden opgesteld: transportdocumenten, oorsprongscertificaten, facturen, pakbonnen, douaneaangiftes, conformiteitsattesten, registratieformulieren voor een product, … Om zeker te zijn dat uw legale teksten wettelijk in orde zijn, moeten deze uiterst correct en nauwkeurig vertaald worden.

Traduction documents contractuels

Vertaling van juridische en administratieve teksten

Advocaten, notarissen of gerechtsdeurwaarders hanteren in juridische documenten typische terminologie, zinsstructuren en -samenstellingen, eigen aan juridisch en officieel taalgebruik. Voor testamenten, gerechtelijke beslissingen, vonnissen, veroordelingen en gedingen is een uiterst precieze en nauwkeurige vertaling van groot belang. De vertaler dient het juridische jargon dan ook te kennen én beheersen, en moet daarnaast beëdigd zijn in de rechtssector.

Onze juridische vertalers verzorgen ook de officiële vertaling en legalisatie van uw identiteitsdocumenten, van geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensaktes, van uittreksels uit het strafregister, van verblijfsvergunningen, van gezinssamenstellingen, … Elke vertaler van ons bureau verzorgt het wettelijke karakter van uw documenten via de rechtbanken van eerste aanleg van de verschillende Belgische gerechtelijke arrondissementen.

De rechtbanken van eerste aanleg van België: Eupen, Luik (afdelingen Hoei en Luik), Verviers, Namen (afdelingen Dinant en Namen), Waals-Brabant, Henegouwen (afdelingen Charleroi, Bergen en Doornik), Luxemburg (afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau), Franstalig Brussel, Nederlandstalig Brussel, Antwerpen (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout), Leuven, Limburg (afdelingen Hasselt en Tongeren), Oost-Vlaanderen (afdelingen Dendermonde en Oudenaarde), West-Vlaanderen (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne).

Onze professionele juridische vertalers verzorgen alles.  Zelf hoeft u enkel nog uw documenten te tonen aan de administratie.

Juridische vertalingen, welke documenten?

Hieronder een niet-uitputtende lijst met de belangrijkste juridische documenten die vertaald worden door onze beëdigde en professionele juridische vertalers:

 • Notariële aktes
 • Geboorteaktes
 • Huwelijksaktes
 • Overlijdensaktes
 • Aanbestedingen
 • Attesten van nationaliteit
 • Identiteitskaarten
 • Conformiteitsattesten
 • Privacyverklaringen
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Contracten
 • Dagvaardingen
 • Douaneaangiftes
 • Transportdocumenten
 • Vonnissen
 • Gerechtelijke beslissingen
 • Aandeelhoudersakkoorden
 • Rijbewijzen
 • GDPR
 • Statuten van ondernemingen
 • Persoonlijke overheidsdocumenten

De belangrijkste vertaaldiensten  van Mea Lingua

VERTALINGEN VAN WEBSITES MET SEO

VERTALINGEN VAN COMMERCIËLE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TECHNISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN JURIDISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TOERISTISCHE BROCHURES

PROOFREADING

TOLKDIENSTEN

VRAAG UW GRATIS OFFERTE AAN

Vraag een offerte aan voor de vertaling van uw juridische documenten.