Consecutief tolken

  • Groepsgesprekken
  • Opleidingen
  • Groepsworkshops
  • Teambuildings
traduction site web

Consecutief tolken

Consecutief tolken, wat is dat? Bij zo’n tolkopdracht neemt de tolk tijdens het gesprek eerst nota’s, om deze vervolgens in een vreemde taal te vertalen. Mea Lingua verzorgt meestal consecutieve tolkopdrachten tijdens opleidingen, workshops en gesprekken voor middelgrote tot grote groepen (15 tot 20 personen).

prise de note avant interpretation

Verloop van het tolken

Bij consecutief tolken worden de woorden van de spreker na de voordracht mondeling vertaald. Concreet spreekt de persoon in kwestie enkele minuten onafgebroken, waarna deze even stopt zodat de tolk de woorden, die in notities zijn samengevat, mondeling vertaalt. Anders dan bij simultaan tolken, waarbij de tolk vertaalt terwijl iemand aan het woord is, komt de tolk bij consecutief tolken pas aan het woord wanneer de spreker stopt. De tolk is even lang aan het woord als de spreker.

Tip

Hou bij uw opleiding of workshop rekening met voldoende tijd, aangezien er dubbel zoveel spreektijd nodig is (spreker plus tolk). Als uw tijd beperkt is, raden we aan om minder lang het woord te nemen, ofwel om voor een simultane tolk te kiezen.

 

Enkele voorbeelden van recente opdrachten

Tolken voor workshops na een conferentie

Onze tolken waren bijvoorbeeld aanwezig tijdens een symposium in Valenciennes over het milieu. In de voormiddag volgden Nederlandstalige en Franstalige deelnemers verschillende conferenties in het Nederlands en Frans (met simultane tolkdiensten door tolken in cabines). De namiddag was gewijd aan de praktijk. Alle deelnemers werden in groepjes verdeeld om workshops te volgen, die zowel in het Nederlands als in het Frans verliepen. Onze tolken zorgden voor een constante vertaling van de Nederlandstalige en Franstalige inhoud, zodat elke deelnemer alles begreep en zich in de eigen taal kon uitdrukken en aan de workshop deelnemen.

atelier de groupe avec des interprètes
Équipe de traducteurs

Een tolk voor uw groepsgesprekken via online meetings

In grote ondernemingen vinden er voor de aanwerving van personeelsleden vaak collectieve sollicitatiegesprekken plaats via online platformen.  Daarbij wordt vaak voor het Engels gekozen, dat als internationale taal een voor de hand liggende keuze is en dat veel managers en personeelsleden vrij goed onder de knie hebben. Toch gebruikt niet iedereen dezelfde woordenschat. Daarom kan het bij gesprekken met meerdere deelnemers met een andere moedertaal handig zijn om een beroep te doen op een expert in consecutief tolken.

Een tolk voor opleidingen voor onderaannemers

De inhoud voor alle deelnemers duidelijk is. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een beroep doet op buitenlandse onderaannemers, moeten de arbeiders en de verantwoordelijken opgeleid worden in de geldende processen, methodes en wetten in het desbetreffende land.

Het gaat vaak om interactieve opleidingen met reacties en vragen van de deelnemers. De tolk zit dus mee aan tafel of zit naast de trainer (en niet in een cabine) en kan in real time alle informatie volgen, zoals bijvoorbeeld de lichaamstaal. Dankzij de aanwezigheid van een tolk vormt de taal geen barrière meer en is de werkgever er zeker van dat alle informatie duidelijk is en dat iedereen ze goed begrijpt.

conference briefing

Inbegrepen diensten bij consecutief tolken

De briefing

Kwaliteit is een van de hoofdwaarden van Mea Lingua. Om de expertise van uw onderneming goed te begrijpen, is de voorbereidingsfase een belangrijk onderdeel van consecutief tolken. Bezorg de tolk dus alle informatie die nodig is: het onderwerp van de vergadering of van het event, de boodschap, de gedeelde inhoud en de verwachte toon.

Kosten van het tolken

Pour assurer la qualité de la prestation et rémunérer l’interprète à sa juste valeur, les services d’interprétation sont généralement proposés sur une base forfaitaire d’une demi-journée ou d’une journée complète. Cette manière de procéder permet aux interprètes professionnels de planifier efficacement leur temps de prestation, mais aussi de déplacement.

Verplaatsingskosten

De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant en worden berekend op basis van de afstand tussen de woonplaats van de tolk en de locatie van de opdracht (heen en terug). Het spreekt voor zich dat we in de mate van het mogelijke een beroep doen op een tolk die in de buurt van de locatie woont.

Maaltijdkosten

Voor opdrachten van een hele dag of langer vragen we om regelmatig pauzes in te lassen zodat de tolk steeds geconcentreerd blijft. Maaltijden en dranken zijn ook ten laste van de klant. Als u geen oplossing hebt voor de maaltijden, vragen we een onkostenvergoeding voor uitgaven die de tolk moet doen voor eten en drinken.

Verblijfkosten en -materiaal

Voor meerdaagse evenementen op grote afstand van de woonplaats van de tolk, moet u ook rekening houden met verblijfkosten. Daarbij hebt u de keuze om zelf een verblijf te reserveren of om dit aan ons over te laten. Wel vragen we om ons op voorhand te informeren over de gekozen oplossing.

Qua materiaal hebt u geen tolkenkoffer of tolkcabine nodig, maar het is wel aanbevolen om een microfoon ter beschikking te stellen als de spreker er zelf ook een gebruikt. Alles hangt natuurlijk af van de grootte van de zaal en van de akoestiek.

Consecutief tolken: welke prestaties?

Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten waarvoor u bij Mea Lingua een beroep kunt doen op consecutieve tolken, al is dit natuurlijk geen volledige lijst.

  • Groepsgesprekken
  • Opleidingen
  • Groepsworkshops
  • Teambuildings

Overal ter wereld

U kunt onze tolken inschakelen in heel België, maar ook tijdens uw verplaatsingen naar het buitenland. Ons agentschap stelt tolken ter beschikking in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Voor hun verplaatsing hebt u de keuze uit twee mogelijkheden: ofwel reizen ze samen met u en begeleiden ze u tijdens uw reis, ofwel vergezellen ze u ter plaatse wanneer u nood hebt aan hun diensten.

De belangrijkste vertaaldiensten  van Mea Lingua

VERTALINGEN VAN WEBSITES MET SEO

VERTALINGEN VAN COMMERCIËLE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TECHNISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN JURIDISCHE DOCUMENTEN

VERTALINGEN VAN TOERISTISCHE BROCHURES

PROOFREADING

TOLKDIENSTEN

VRAAG UW GRATIS OFFERTE AAN

Vraag een offerte voor een consecutieve tolkopdracht.