Mea Lingua - Support en Affaires Etrangères - Traduction

Proofreading of documents

Uw schriftelijke communicatie is heilig! Ze zorgt voor een coherente en professionele uitstraling van uw activiteit

Uw schriftelijke communicatie is van groot belang voor een coherente en professionele uitstraling van uw activiteit.

Zitten er tussen uw medewerkers personen die de vertalingen op zich kunnen nemen? Een groot voordeel!

Toch wijzen we als professionals graag op het verschil tussen het spreken en het schrijven van een vreemde taal. Onthoud steeds dat uw schriftelijke communicatie eigenlijk de uiting is van uw activiteit en van uw professionaliteit.

De uitstraling waar u zolang aan hebt getimmerd, wilt u natuurlijk graag vereeuwigd zien. Doe daarom een beroep op professionals!

Bij Mea Lingua hebt u de keuze uit drie aparte diensten voor het nalezen van teksten.

Correctie

Bij een correctie zal uw intern geproduceerde en anderstalige tekst worden nagelezen door een linguïst met dezelfde moedertaal als het na te lezen document.

Hij of zij kijkt puur naar de taalkundige juistheid en controleert, corrigeert en wijzigt

  • De spelling
  • De grammatica
  • De interpunctie
  • De typografie (aanhalingstekens, afkappingstekens, streepjes, alinea’s, …)
  • De woordsplitsingen

Hij of zij consulteert niet de brontekst.

Proeflezen

Indien u uw tekst laat proeflezen, zal uw intern geproduceerde en anderstalige tekst worden nagelezen door een linguïst die dezelfde moedertaal heeft als het na te lezen document.

Hij of zij zal enerzijds kijken of de tekst taalkundig juist is (spelling, grammatica, interpunctie, typografie, …) en zal anderzijds ook kijken of de stijl van de tekst klopt. Zware zinnen met vreemde woordkeuzes worden herwerkt zodat uw doelpubliek een vlotte, coherente en aangename tekst te lezen krijgt. Eventuele contradicties, incoherenties of moeilijk verstaanbare delen worden door de proeflezer gemeld maar niet gecorrigeerd aangezien hij of zij de brontekst niet te zien krijgt.

Revisie*

Bij een revisie kijken we uw volledige vertaling na. Eerst lezen we de tekst zonder naar de originele tekst te kijken.

Zo kan de linguïst eerst de tekst proeflezen zonder de minste beïnvloeding (zie ook “proeflezen”). Vervolgens vergelijkt hij of zij de brontekst zin per zin met de vertaling, om zo te controleren of de vertaling juist, relevant en coherent is

*Procedure van toepassing wanneer onze linguïsten in paar werken (vertaler-proeflezer).