Mea Lingua - Support en Affaires Etrangères - Traduction

Juridische vertalingen

 • Notariële aktes
 • Aanbestedingen
 • Conformiteitsattesten
 • Privacyverklaringen
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
 • Contracten
 • Dagvaardingen
 • Transportdocumenten
 • Persoonlijke overheidsdocumenten
 • Aandeelhoudersakkoorden
 • Statuten van ondernemingen
 • Vonnissen
Translation of legal document

Juridische documenten zijn er voor uw eigen veiligheid! De vertaling ervan moet correct, nauwkeurig en conform zijn.

Heeft u partners, klanten en leveranciers in het buitenland? Werkt u met import en export, doet u aan internationale handel of is uw webshop wereldwijd actief? Uw contracten, algemene verkoopvoorwaarden en alle andere wettelijk bindende documenten zijn belangrijk voor uw onderneming. Om uw juridische documenten met hun complexe terminologie correct te vertalen, heeft u een ervaren juridisch vertaler nodig, in sommige gevallen zelfs een beëdigd vertaler.

Vraag een offerte aan

Juridische vertalingen, een vak apart

Juridisch vertaler word je niet zomaar. Voor juridische termen en begrippen bestaat er niet altijd een eenduidige vertaling in een ander land. Een juridisch vertaler moet eerst en vooral goed op de hoogte zijn van nationale wettelijke kwesties, zowel van het land van de brontaal als van de doeltaal. Het gevaar bij juridische vertalingen is dat fouten grote gevolgen kunnen hebben. Daarom moeten ze steeds vertaald worden met respect voor het zakenrecht of voor andere wettelijke domeinen.

legal translation

Vertaling van contractuele documenten voor export

De juridische vertalers van Mea Lingua beschikken over een grote ervaring. Deze ervaring wenden we aan om u te ondersteunen en om alle documenten te vertalen die bij buitenlandse handel komen kijken.

Dankzij onze ligging in België weten we maar al te goed dat export een noodzakelijk onderdeel is van de groei van uw onderneming. Internationale handel zit ingebakken in het DNA van Belgische ondernemingen.

Een hele uitdaging, waarbij het belangrijk is dat contractuele documenten in lijn liggen met de rechtspraak van het land waar uw handelspartner actief is.

Eenmaal de onderhandelingen met uw klant afgerond, komt het “administratieve” luik: het opstellen plus vertalen van specifieke documenten.  De wettelijke eisen op gebied van vertalingen verschillen per land en per product. Officiële documenten zijn van zeer groot belang en moeten uiteraard zeer nauwkeurig worden opgesteld: transportdocumenten, oorsprongscertificaten, facturen, pakbonnen, douaneaangiftes, conformiteitsattesten, registratieformulieren voor een product, … Om zeker te zijn dat uw documenten wettelijk in orde zijn, moeten deze uiterst correct en nauwkeurig vertaald worden.

Vertaling van juridische en administratieve documenten

Advocaten, notarissen of gerechtsdeurwaarders hanteren in juridische documenten typische terminologie, zinsstructuren en -samenstellingen, eigen aan juridisch en officieel taalgebruik. Voor testamenten, gerechtelijke beslissingen, vonnissen, veroordelingen en gedingen is een uiterst precieze en nauwkeurige vertaling van groot belang. De vertaler dient het juridische jargon dan ook te kennen én beheersen en moet daarnaast beëdigd zijn.

Onze juridische vertalers verzorgen ook de officiële vertaling en legalisatie van uw identiteitsdocumenten, van geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensaktes, van uittreksels uit het strafregister, van verblijfsvergunningen, van gezinssamenstellingen, … Via de rechtbanken van eerste aanleg van de verschillende Belgische gerechtelijke arrondissementen garanderen we het wettelijke karakter van uw documenten.

 • Rechtbank van eerste aanleg van Eupen
 • Rechtbank van eerste aanleg van Luik (afdelingen Huy en Luik)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Verviers
 • Rechtbank van eerste aanleg van Namen (afdelingen Dinant en Namen)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant
 • Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen (afdelingen Charleroi, Bergen en Doornik)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg (afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
 • Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel
 • Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Leuven
 • Rechtbank van eerste aanleg van Limburg (afdelingen Hasselt en Tongeren)
 • Rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen (afdelingen Dendermonde en Oudenaarde)
 • Rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne)

 

 

Wij zorgen voor alles. Zelf hoeft u enkel nog uw documenten te tonen aan de administratie.

Juridische vertalingen, welke documenten?

Hieronder een niet-uitputtende lijst met de belangrijkste juridische documenten die vertaald worden door onze beëdigde en professionele juridische vertalers.

 • Notariële aktes
 • Geboorteaktes
 • Huwelijksaktes
 • Overlijdensaktes
 • Aanbestedingen
 • Attesten van nationaliteit
 • Identiteitskaarten
 • Conformiteitsattesten

 • Privacyverklaringen
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Privacyverklaringen
 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Contracten
 • Dagvaardingen
 • Douaneaangiftes
 • Transportdocumenten

 • Vonnissen
 • Gerechtelijke beslissingen
 • Aandeelhoudersakkoorden
 • Rijbewijzen
 • GDPR
 • Statuten van ondernemingen
 • Persoonlijke overheidsdocumenten